Drone Crashes Through Window of SoHo Store - NBC New York

    Drone Crashes Through Window of SoHo Store