EgyptAir MS804: Debris Found as Families Mourn Victims | NBC New York

EgyptAir MS804: Debris Found as Families Mourn Victims